VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zástupce kupujícího
Zástupce kupujícího je osoba (nejčastěji realitní makléř), která zastupuje zájmy kupujícího a hledá pro něj vhodnou nemovitou věc ke koupi dle jeho zadání. V takovém případě je obvykle uzavírána tzv. „Zprostředkovatelská smlouva na nákup nemovité věci“, ve které se stanoví přesné požadavky klienta a zároveň se ujedná provize náležející zástupci (zprostředkovateli), jako odměna za vyhledání konkrétní nemovité věci. Provize obvykle vedle času zprostředkovatele zahrnuje rovněž právní servis.