VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zástavní právo
Zástavní právo řadíme mezi věcná práva k cizí věci. Jeho cílem je zajištění dluhu pro případ, že by dlužník svůj závazek nedokázal řádně splácet. Předmětem zástavního práva, jak už samotný název napovídá, je zástava. Tu v případě nesplnění pohledávky může být prodána a peníze, které jsou za ni utrženy, náleží věřiteli.