VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Záloha
Dle občanského zákoníku je za zálohu považováno to, co dala jedna strana druhé před uzavřením smlouvy. Pokud si strany neujednají, jak má být s takovou zálohou naloženo, považuje se za splátku na budoucí plnění (tj. na kupní cenu).