VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vada skrytá
Skrytou vadou je faktická vada, kterou věc měla již při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (tj. při předání nemovité věci), ačkoliv se projevila až později. Je specifická tím, že při převzetí dané věci není na první pohled zjevná, může být například skryta sádrokartonem, a tedy při běžné prohlídce věci nezjistitelná. Pokud kupující skrytou vadu objeví, musí ji bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu, nejpozději pak do 5 let od nabytí vlastnického práva. Dle posouzení, zda se jedná o podstatné či nepodstatné porušení smlouvy má kupující nárok na opravu věci, slevu z kupní ceny, či v krajním případě i na odstoupení od kupní smlouvy.