VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Smlouva o smlouvě budoucí
Smlouva o smlouvě budoucí se využívá v případech, kdy se obě strany předběžně domluví, že v budoucnu uzavřou smlouvu, která se bude týkat konkrétního závazku. Smlouvu o smlouvě budoucí upravuje § 1785–1788 občanského zákoníku. Pokud ve smlouvě o smlouvě není jasně definovaná doba, po které je nutné uzavřít budoucí smlouva, platí automaticky 1 rok. Již do smlouvy o smlouvě budoucí je potřeba nastínit některé body, které se týkají budoucí smlouvy.