VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Provize realitních kanceláří
Provizi realitních kanceláří je možné definovat jako odměnu náležející zprostředkovateli za zprostředkování uzavření smlouvy o převodu vlastnictví nemovité věci mezi prodávajícím a kupujícím (příp. smlouvy nájemní mezi pronajímatelem a nájemcem).

Provize zahrnuje zejména odměnu za zajištění kvalitní prezentace nemovité věci (fotografie, video, apod.), inzerci předmětné nemovité věci, součinnost při prohlídkách nemovité věci či poskytnutí standardní smluvní dokumentace k převodu nemovité věci (tzv. právní servis). Ze zákona platí, že byla-li ujednána provize, pak se má za to, že náklady spojené s činností zprostředkovatele při zprostředkovávání cílové smlouvy jsou již v ní zahrnuty.

Obvykle provizi hradí prodávající a pro kupujícího je tedy již zahrnuta v dohodnuté kupní ceně za nemovitou věc. Někdy (zejména v Jihomoravském kraji) se však můžeme setkat se situací, kdy k úhradě provize je povinen kupující, a to nad rámec kupní ceny. Kdo je plátcem provize bývá ujednáno v dohodě o zablokování (tzv. rezervační smlouvě).

Obecně k tomuto pojmu také u PROVIZE.