FINCENTRUM REALITY STAVÍME JAKO BUDOUCÍ REALITNÍ JEDNIČKU

FINCENTRUM REALITY STAVÍME JAKO BUDOUCÍ REALITNÍ JEDNIČKU

Vyšla v případě Fincentrum Reality sázka na spojení finančně-poradenské firmy a realitních specialistů?

Bude to znít jako manažerské klišé, ale myšlenka vytěžit synergii Fincentra, coby největšího zprostředkovatele hypoték, a záro­veň našich zkušeností z realitního byznysu, se ukázala jako geniální. I díky silnému zázemí a zkušenostem mateřské firmy meziročně rosteme o desítky procent. Během krátké doby jsme mezi deseti největšími realitními kancelářemi v celé republice, v Praze už pátí. V Česku máme 64 poboček. Na Slovensku jsme sice krátce, ale i tam jsme otevřeli již deset poboček. Obcho­dování s nemovitostmi je stále hodně dynamické a nehrozí výraznější útlumy.

 

Zní to skoro jako pohádka. Jsou s vašimi výsledky spo­kojeni i akcionáři společnosti Fincentrum?

Z našeho růstu těží i mateřská společnost. Vloni jsme přispěli k celkovému devítiprocentnímu meziročnímu růstu Fincentra hned třemi procenty, což při celkových objemech není málo. Tím ale neříkám, že nejsme pod neustálým tlakem akcionářů na zvyšování výkonnosti. Fincentrum je zvyklé vítězit. My sdílíme stejné hodnoty a stavíme nemovitostní divizi jako budoucí jedničku realitního trhu. Na druhou stranu nesmíme růst za každou cenu. Největší hodnotou je totiž kvalita servisu pro klienty, to, aby k nám měli důvěru, aby dostávali pokud možno vždy něco navíc.

 

Právě o kvalitě realitních zprostředkovatelů se teď hodně mluví. Zákonodárci chtějí omezit stávající praxi. Může, lidově řečeno, dělat realiťáka každý? Dopadne na vás regulace?

Musím říci, že za svou mnohaletou praxi jsem se potkal s velmi kvalitními a zapálenými realitními makléři, ale také s napros­tými nýmandy. Faktem je, že realitami se v Česku zabývá přes patnáct tisíc lidí, což je v přepočtu na obyvatele nejvíce v EU. Určitá regulace je proto nezbytná a vítáme ji – pročistí trh od rychlokvašek a nejrůznějších podvodníčků. Nás se příliš nedotkne, protože – jak jsem zmínil výše, od samého vzniku Fincentra Reality nastavujeme úroveň našich zprostředkovatelů na vysokou profesionální úroveň.

 

Co tedy stát v oblasti regulace realitních makléřů chystá?

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nový zákon, který zavádí pro makléře například povinné pojištění odpovědnosti, ale i nároky na vzdělání. V živnostenském zákoně by měla vzniknout nová vázaná živnost realitní zprostředkovatel. Makléři by mělizískávat přímo od ministerstva osvědčení o splnění kvalifikač­ních podmínek. Návrh ale počítá i s požadavkem na magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru práva nebo ekonomie. V případě, že makléř má vzdělání ukončené maturitou, musí se prokázat tříletou praxí v oboru, což od platnosti zákona půjde prokázat obtížně. Celkově mi to přijde poněkud přehnané, proto věřím, že v normě dojde ve sněmovně ještě ke korekci.

 

Stát přiměla k regulaci spousta stížností klientů, kteří byli makléři podvedeni nebo připraveni o peníze. Jak máte zajištěno, aby se to u vás nestalo?

Důvěryhodnost je pro nás klíčová. Dobrou pověst máte jen jednu a nechceme o ni přijít. Nedílnou součástí naší práce je také příjem peněz klientů do úschovy, proto máme vyvinuté speciální kontrolní a dohledové mechanismy, jak na procesní, tak i softwarové bázi. Při sebemenším náznaku, že by některý z makléřů měl nekalé úmysly, u nás okamžitě končí. Často nám pomáhají i doposud nabyté zkušenosti. Ty roky v realitní branži vycvičily mé instinkty na nepravosti a jejich odhalování. Transparentnost a bezpečnost transakcí zajišťuje svým dohledem také nezávislá mezinárodní auditorská společnost a klienti si všechny vyřčené informace mohou ověřit také na našem webu.

 

Jste jako realitní makléři silní pouze ve velkých měs­tech, nebo se soustředíte i na jednotlivé regiony?

Snažíme se pokrýt celou republiku, protože bytové potřeby řeší lidé všude. Jistě, bylo by snadné vrhnout se jen na krajské met­ropole s velkými developerskými projekty, ale to by pro budoucí jedničku na trhu s realitami bylo krátkozraké. Zrovna teď star­tujeme roadshow po regionech a malých městech, kde chceme potenciální klienty oslovit například tím, že jim naši specialisté zdarma a nezávazně odhadnout cenu nemovitosti, ve které žijí.

 

Nedávno jste vystoupil s kritikou velkých developerů, kteří podle vás uměle navyšují zájem o svoje projekty, když vypouští fámy, že hrozí nedostatek nových bytů. Platí to stále?

Bohužel ano. Z médií tak zaznívá unisono, že za pár let nebu­deme mít kde bydlet. Když se ale podíváte po celé republice, tak je stále zřejmá převaha nabídky nad poptávkou. V Česku stále hraje prim takzvané second handové bydlení, tedy obchodování se staršími nemovitostmi, kterých je po celé republice dostatek. Dle mého názoru, ani levné a dostupné hypotéky neotevřou cestu nízko- a středněpříjmovým skupinám obyvatel k novým nemovitostem v centrech měst. Vždycky se bude více obcho­dovat a pronajímat starší bydlení a nemovitosti, které dnes tvoří přes 77 procent z obchodovaných bytů na realitním trhu.

 

Nemovitostí je tedy dostatek, není důvod k růstu cen a z nabídek si vybere každý, co hledá?

Pokud jste rozhodnuti pro novostavbu, v prvotní nabídce není problém. Ten nastane až při detailnějším průzkumu, kdy zjistíte, že drtivá většina nových projektů roste v nevy­hovující lokalitě bez odpovídajícího dopravního spojení či občanské vybavenosti. Dalším zklamáním pak může být samotná kvalita stavby, hlukové prostupy mezi jednotlivými byty, použité materiály jsou často horší, než u desítky let starých paneláků.

 

Nevadí mi starší byt a nebojím se investovat i do malé rekonstrukce…

Pak jste v kategorii nejčastěji poptávajících v Česku. U bydlení z druhé ruky je situace výrazně pozitivnější. Dá se sehnat opravdu cokoliv – od startovacích malých bytů pro mladé rodiny až po luxusní zrekonstruované mezonety a velkometrážní nemovitosti v dobrých lokalitách s určitou historií, která vám dává záruku spokojeného bydlení. Rychle zjistíte, jaké výhody a nevýhody jsou s takovým bytem spjaty, ať už jsou to okolní vlivy, včetně dopravy a parkování, sousedské vztahy, dostupnost školek, sportovišť a podobně.

 

Pokud porovnáte byty v novostavbách a třeba ty panelákové, staré deset, patnáct let, u kterých je větší zájem kupujících? Jakou roli v tom hraje dostupnost hypoték?

Vždy v prodeji povedou second handové byty, protože jsou cenově dostupnější, a to i v případě výskytu ve stejné lokalitě jako novostavby. Vzhledem k průměrné mzdě a regionálnímu vlivu jsou stále nejvíce poptávané byty z 50. až 70. let, nejčastěji v panelových domech po revitalizaci a zateplení, případně rodinné domy do 150 metrů čtverečních obytné plochy. Nové byty jsou často nakupovány jako investice movitějších klientů, kteří je pak následně pronajímají. Pokud jde o financování bydlení, až dvě třetiny bydlení pro vlastní potřebu je realizo­váno pomocí hypotéky.

 

Rozhovor vyšel v příloze Hospodářských novin / RealityMIX MAGAZÍN (podzim 2016)

oddělovač