VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Věcné břemeno
Věcné břemeno lze definovat jako určité zatížení vlastníka nemovité věci. Vlastnické právo například nemovitosti je v případě věcného břemena konkrétním způsobem omezené. Věcné břemeno přechází vždy na nového vlastníka, který je opět povinen toto břemeno trpět. Jako příklad si můžeme uvést tyto druhy věcných břemen:
  • Věcné břemeno chůze - soused například může chodit po vaší zahradě
  • Věcné břemeno jízdy
  • Věcné břemeno cesty - například příjezdové
  • Věcné břemeno ve prospěch konkrétní osoby - tato osoba (může být fyzické i právnická) například může danou nemovitost využívat až do doby jejího zániku
  • Věcné břemeno při opravách plotu, střechy, zdí a podobně