VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ústní dohoda
Ústní dohoda je určitý druh smlouvy, která nemá písemnou podobu. Zákon vyžaduje písemnou dohodu pouze u některých typů smluv. Jedná se například o pracovní smlouvu, převod nemovitosti nebo automobilu. Ústní dohodu často využívají telefonní operátoři, kteří vás na začátku hovoru upozorní, že je hovor monitorovaný a tím pádem poslouží jako důkaz, pokud uzavřete obchod. Od ústní dohody mát během čtrnácti dnů právo odstoupit.