VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tržní cena nemovitosti
Tržní cenu nemovitosti ovlivňuje mnoho faktorů. Velkou roli zde hrají fyzikální, ekonomické, politicko-správní a sociálně-demografické vlivy. Můžeme sem zařadit například:
 • velikost nemovitosti
 • stáří nemovitosti
 • polohu, kde se subjekt nachází
 • doprava
 • životní prostředí
 • zaměstnanost
 • zdejší životní úroveň
 • územní plánování
 • možnost vzdělání
 • standard bydlení a podobně
Tržní cenu nemovitosti také ovlivňuje trh, tedy jaký je aktuálně stav nabídky a poptávky. Odhad tržní ceny se provádí třemi metodami:
 • výnosový přístup - kolik prodej dané nemovitosti vynese
 • nákladový přístup - kolik budou činit vynaložené náklady za nemovitost
 • porovnávací přístup - zohledňuje aktuální stav trhu