VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Skrytá vada
Vady se u výrobků rozlišují na tzv. zjevné a skryté. Skryté vady jsou specifické tím, že při převzetí dané věci nejsou na první pohled zjevné, vyjdou najevo až během užívání. Skrytá vada se často užívá například u nemovitostí. Podmínkou je, že tato vada musí existovat již v době převzetí. Hlavní roli tedy nehraje převod vlastnického práva na kupujícího, ale reálné převzetí objektu. Pokud kupující skrytou vadu objeví, musí ji včas písemnou formou oznámit prodávajícímu, který ji opraví, nebo poskytne adekvátní slevu.