VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rezervační smlouva
Rezervační smlouva se nejčastěji využívá při prodeji nemovitosti v případech, kdy obchod sjednává realitní kancelář. Cílem rezervační smlouvy je stanovit dobu, kdy nesmí prodávající nabízet nemovitost jinému zájemci. Popřípadě jsou zde definovány také jiné podmínky, například rezervační poplatek a podobně. Během domluvené doby by si měl kupující zajistit kontrolu, která ověří stav dané nemovitosti po faktické i právní stránce. Při nedodržení podmínek je stanovena smluvní pokuta.