VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Provize
Pojem provize označuje domluvenou odměnu za sjednaný obchod. Provizi lze definovat jako určitý podíl nebo procento z celkové výše částkou, která byla získána. Provize se nejčastěji získávají z:
  • domluvených obchodů
  • domluvených transakcí
  • pojistných smluv
  • sjednaných úvěrů
Z tohoto výčtu vyplývá, že lidé, kteří jsou na základě provizí odměňováni, pracují nejčastěji jako realitní makléři, finanční poradci, obchodní zástupci a podobně.