VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Provize
Pojem provize lze obecně definovat jako odměnu náležející zprostředkovateli za zprostředkování uzavření určité smlouvy s třetí osobou.

Mezi zprostředkovatelem a zájemcem je obvykle uzavírána tzv. smlouva o zprostředkování, která je rámcově upravena v § 2445an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Ze zákona není dána nutnost písemné formy smlouvy, nicméně je to běžnou praxí a lze to pro veškerou opatrnost doporučit.

Výše provize je obvykle určena jako podíl nebo procento z částky, kterou zájemce díky zprostředkovateli obdržel. Nebyla-li výše provize výslovně ujednána, je zájemce povinen uhradit provizi ve výši obvyklé v době a místě uzavření smlouvy.