VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Převod vlastnictví
Převod vlastnictví se řídí podle vlastnického práva - to upravuje § 1105 zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník. Právní účinky zápisu převodu vlastnictví jsou platné až v okamžiku, kdy návrh na zápis doputoval k příslušnému katastrálnímu úřadu.