VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Parcelní číslo v katastru nemovitostí
Parcelní číslo v katastru nemovitostí slouží k identifikaci parcel. V České republice platí pravidlo, že se parcelní číslo přiděluje vždy v rámci katastrálního území. V katastrálních územích najdeme buďto jednotnou číselnou řadu nebo dvě číselné řady, a to:
  • řadu pozemkových parcel, a
  • řadu stavebních parcel.
Parcelní číslo v katastru nemovitostí se přiřazuje při vzniku samotné parcely a v budoucnu se může změnit například v případě, že se převádí parcela z jednoho katastrálního území do jiného. Povinnost číslovat parcely vychází z katastrálního zákona (č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí).