VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Parcelní číslo v katastru nemovitostí
Parcelní číslo v katastru nemovitostí slouží k identifikaci parcel a pozemků. V České republice platí pravidlo, že se parcelní číslo přiděluje vždy v rámci katastrálního území. V katastrálních územích najdeme dvě číselné řady:
  • pozemkové parcely
  • stavební parcely
Parcelní číslo v katastru nemovitostí se stanovuje při vzniku samotné parcely a v budoucnu se může změnit například v případě, že se převádí parcela z jednoho katastrálního území do jiného. Povinnost číslovat parcely vychází z katastrálního zákona (č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky).