VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kupní smlouva na nemovitost
Kupní smlouva na nemovitost slouží pro prodej nemovité věci. Upravuje ji nový občanský zákoník. Kupní smlouva na nemovitost má hlavní cíl - ochránit obě strany (kupujícího i prodávajícího). Na internetu je k nalezení mnoho vzorů, ale finální verzi vždy konzultujte se svým právním zástupcem. Kupní smlouva na nemovitost má tyto náležitosti:
  • informace o kupních stranách
  • přesné označení předmětu koupě
  • výše a způsob splatnosti kupní ceny
  • údaje o převodu vlastnického práva
  • datum převzetí nemovité věci