VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kupní smlouva na nemovitost
Kupní smlouva na nemovitou věc slouží při jejím prodeji k převodu vlastnického práva. Klade si zejména za cíl ochránit obě strany prodeje, tedy kupujícího i prodávajícího. Na internetu je sice k nalezení mnoho vzorů, lze však doporučit se v tomto obrátit na osobu s odborným vzděláním a finální verzi vždy konzultovat se svým právním zástupcem.

Některé náležitosti kupní smlouvy jsou upraveny v § 2079an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Ze zákona musí mít především písemnou formu a dále obsahovat:
  • jednoznačnou identifikaci smluvních stran;
  • přesné označení předmětu převodu;
  • výši kupní ceny (příp. její vypořádání);
  • údaje o převodu vlastnického práva;
  • datum převzetí nemovité věci.