VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Katastr nemovitostí
Katastr nemovitostí České republiky lze definovat jako soubor údajů o nemovitostech v České republice. Tento seznam zahrnuje jejich popis, soupis, geometrické a polohové umístění. Také zde najdeme zápis práv náležících k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí vznikl 1. 1. 1993. Od ledna 2014 je katastr nemovitostí upravován zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, který se nazývá katastrální zákon.