VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hypotéka
Hypoteční úvěr, neboli hypotéka, je dlouhodobým úvěrem, který využívají fyzické i právnické osoby. Tento typ úvěru je specifický tím, že musí být zajištěný zástavním právem k nemovité věci nacházející se na území ČR. Nejčastěji se jako zástava využívá nemovitá věc, na jejíž financování je úvěr využit. Hypotékou lze rovněž financovat i jinou věc než tu, která je zastavená. Existují dva druhy hypotečních úvěrů:
  • Účelová hypotéka - je určená na koupi nemovité věci či její investici
  • Americká hypotéka - neslouží pro konkrétní účel a finanční prostředky je možné využít
  • na cokoliv.
V poslední době můžeme zaznamenat značnou regulaci této části finančního trhu, a to doporučeními České národní banky, která jsou adresována komerčním bankám poskytujících hypoteční úvěry fyzickým a právnickým osobám.