VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Home staging
HomeStaging je marketingová metoda, která slouží k profesionální prezentaci nemovité věci na realitním trhu při jejím prodeji (či pronájmu). Díky kvalitnímu HomeStagingu inzerovaná nemovitá věc dokáže zájemce spíše zaujmout a vzbudit v něm zájem o prohlídku. Prodávající tak zároveň dosáhne maximálního výnosu z prodeje nemovité věci a v co nejkratším čase.

Tato metoda zahrnuje celý soubor činností, zejména pak:
  • úklid nemovité věci,
  • uspořádání nábytku,
  • dovybavení o doplňky,
  • „odosobnění“ (tj. odstranění rodinných fotografií, předmětů denní potřeby),
to vše s minimálními náklady. Závěrem jsou z takto připravené nemovité věci nafoceny fotografie pro její inzerci.