VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Energetický štítek budov
Dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, je při prodeji/pronájmu domu či bytu prodávajícímu/pronajímateli dána povinnost prokázat energetickou náročnost budovy nebo jednotky. K prokázání energetické náročnosti budovy nebo její ucelené části slouží tzv. průkaz energetické náročnosti (zkratkou PENB), který rozřazuje budovy podle jednotlivých kategorií od A do G, podle toho, kolik energie se spotřebuje při běžném provozu. Energetický štítek budov vyhodnocuje zejména energie na:
  • vytápění,
  • chlazení,
  • větrání,
  • úpravu vlhkosti vzduchu,
  • přípravu teplé vody,
  • osvětlení.
Platí, že průkaz vyhotovený pro budovu je průkazem rovněž pro jednotku v budově umístěnou a jeho platnost je dána ode dne jeho vyhotovení po dobu 10 let nebo do provedení větší změny budovy.

U budov, na kterých byla větší změna dokončené budovy provedena před 1. lednem 1947 se mohou strany písemně dohodnout, že průkaz nebude při prodeji/pronájmu opatřován.

V případě prodeje/pronájmu jednotek může jej povinný nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.

Zákonem je rovněž dán taxativní výčet budov, u kterých není potřeba PENB dokládat jako např. u kulturních památek či staveb pro rodinnou rekreaci (viz. § 7 odst. 5) příslušného zákona).