VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Daň z prodeje pozemků
Podle § 119 občanského zákoníku rozdělujeme věci na movité a nemovité. Pozemky patří mezi věci nemovité. Při nabytí pozemku vznikají určité daňové povinnosti, do nichž spadá mimo jiné také daň z prodeje pozemků. Při výpočtu daně z prodeje pozemků tvoří základ daně buď 100 % prodejní ceny nemovitosti, nebo 75 % směrné hodnoty nemovitost, určuje ji finanční úřad na základě těchto informací:
  • Typ pozemku
  • Poloha
  • Charakter
Daň z prodeje pozemků se vypočítává z té částky, která je vyšší a sazba tvoří 4 % ze základu daně.