VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Daň z převodu pozemku
Pozemky řadíme mezi nemovité věci. Sazba z nabytí nemovitých věcí tvoří 4 % ze základu daně. Obvykle se plátcem stává prodávající, pokud není uzavřena dohoda, kde se stanoví jiné podmínky. Při výpočtu daně z převodu pozemků tvoří základ daně buď 100 % prodejní ceny nemovitosti, nebo 75 % směrné hodnoty nemovitost, kterou stanoví finanční úřad. Pro výpočet daně z převodu pozemků se vždy využívá vyšší částka.