VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Daň z převodu nemovitých věcí
Dříve byla daň z převodu nemovitých věcí známá jako daň z převodu nemovitosti. Tuto daň upravuje zákon č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí. Za předmět daně z nabytí nemovitých věcí považujeme nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Základ daně tvoří nabývací hodnota, která je snížená o uznatelný výdaj.