VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Daň z pozemků
Daň z pozemků upravuje zákon č. 338/1992 Sb., O dani z nemovitostí. Předmětem daně z pozemků jsou ty pozemky, které se nachází na území České republiky a mají záznam v katastru nemovitostí. Naopak jako předmět daně z pozemku nelze považovat například ochranné lesy, některé vodní plochy, pozemky určené pro obranu státu a podobně. Daň z pozemku je nutné uhradit do 31. května v případě, že konečná částka nepřesáhne 5 000 Kč. Pokud je částka vyšší je možné splátku rozdělit do dvou období:
  • 1. splátka do 31. května běžného zdaňovacího období
  • 2. splátka do 30. listopadu běžného zdaňovacího období