VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Daň z nemovitých věcí
Daň z nemovitých věcí se řadí mezi majetkové daně. Každý rok je potřeba zdanit vlastnictví nemovité věci. Správu daně zajišťuje finanční úřad, ale samotný výnos z daně získává obec. Daň z nemovitých věcí se skládá z těchto dvou daní:
  • daň z pozemků
  • daň ze staveb a jednotek
Daň z nemovitých věcí se hradí za zdaňovací období, to je jeden kalendářní rok. Poplatník musí stanovenou částku hradit nejpozději do 31. ledna.