VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Daň z nabytí nemovitých věcí
Daň z nabytí nemovitých věcí se hradí pouze z prodeje nemovitostí nebo jejich směn. To znamená, že se daň z nabytí nemovitých věcí netýká například dědictví nebo darování. Ten, kdo platí daň z nabytí nemovitých věcí je kupující.