VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cena nemovité věci
V souvislosti s nemovitými věcmi se můžeme setkat zejména s tzv. zjištěnou a tržní cenou.

Za zjištěnou cenu nemovité věci lze legislativně považovat cenu zjištěnou dle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, pokud nebyla cena určena jako cena obvyklá nebo cena mimořádná. Je označována také jako tzv. administrativní, vyhlášková či úřední cena. Znalecký posudek určující odhad této ceny bývá obvykle podkladem pro daňové účely či soudní řízení.

Tržní cena (někdy též jako cena obvyklá či obecná) nemovité věci může být definována jako odhadovaná částka, za kterou by měla být věc k datu ocenění směněna v transakci bez osobních vlivů mezi dobrovolně kupujícím a dobrovolně prodávajícím po patřičném průzkumu trhu, na němž účastníci jednají informovaně, rozvážně a bez nátlaku. Aby odhadovaná částka co nejvíce odpovídala realitě, je potřeba mít dostatečné množství dat z již proběhlých transakcí.
Tato cena zohledňuje trvalé a dlouhodobě udržitelné vlastnosti oceňovaných nemovitých věcí, dosažitelný výnos, práva a závady věci, místní podmínky trhu a další okolnosti, které mohou na cenu mít vliv.
Obvyklá cena je běžně stěžejní částkou, ze které vychází bankovní instituce při určování tzv. zástavní hodnoty nemovité věci při jejím financování. Banky rovněž zkoumají reálnou využitelnost nemovitých věcí, (ne) možnost alternativního využití či vyjasněnost vlastnických vztahů.

Při prodeji nemovité věci je jedním ze stěžejních bodů určení správné prodejní ceny. Zkušený realitní makléř Vám je schopen doporučit nejvyšší možnou prodejní cenu se zohledněním časového rámce, za který by se měl prodej uskutečnit. V takovém případě se bude jednat o odhad maximální tržní ceny.