Je nám líto, tato nabídka již není aktuální. Podívejte se na další nabídky v okolí či nás přímo kontaktujte.

Prodej zahrady 489 m2, Kojetice

Prodej zahrady 489 m2, Kojetice

Plocha celková : - Číslo zakázky: -
Název: -
Celková cena: -
Adresa: -
Datum aktualizace: -
Stavba: -
Zástavba: -
Ochrana: -
Umístění: -
Zdroj vody: -
Celková plocha: -

Ve výhradním zastoupení nabízím zahradu o rozloze 489 m2, na pozemku stojí stavba, dříve využívaná jako včelín. Zasazeny zde ovocné stromy (hruška, jabloň, švestka). Inženýrské sítě na okraji pozemku u silnice nebo přes silnici.
Níže vyjádření odb. úz. plánování:
Pozemek p. č. 307/1 se nachází v zastavěném území ve stávající ploše pro bydlení v rodinných domech – venkovské.
Regulativy příslušné funkční plochy:
BV - Bydlení - v rodinných domech - venkovské
a) Hlavní:
· Plochy pro bydlení v rodinných domech venkovského typu se zázemím rekreačních a užitkových zahrad.
b) Přípustné:
· Stavby pro bydlení.
· Zahrady s funkcí okrasnou a užitkovou.
· Doplňkové stavby a činnosti související s funkcí bydlení na pozemcích staveb hlavního využití, např. garáže, přístřešky, bazény, pergoly, skleníky, kůlny, oplocení.
· Pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury - např. místní komunikace, plochy pro parkování, chodníky a další.
· Stavby a zařízení technické infrastruktury.
· Veřejná zeleň, veřejná prostranství, mobiliář obce, drobná architektura, dětská hřiště.
· Rodinná rekreace ve stávajících domech (rekreační chalupy).
c) Podmíněně přípustné:
· Integrované občanské vybavení, pokud nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a je slučitelné s bydlením (malé prostory obchodu a služeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování, zdravotnictví a sociální péče).
· Výrobní činnost, jejichž účinky nenarušují obytnou pohodu obyvatel v sousedních nemovitostech a to například hlukem, zápachem, prachem, světelnými efekty apod. (např. řemesla a služby).
· Chov drobného hospodářského zvířectva (drůbež, králíci, holubi apod.), pokud nebudou narušeny požadavky na bydlení nad přípustnou míru.

Umístění objektu

Kontaktní formulář

*

*

*

*

*

Potvrzuji, že v souvislosti s projevením zájmu o služby Fincentra Reality s.r.o. jsem se seznámil/a s Informačním memorandem pro potenciálního zákazníka a zákazníka.

Podobné nabídky