Je nám líto, tato nabídka již není aktuální. Podívejte se na další nabídky v okolí či nás přímo kontaktujte.

Prodej komerčního pozemku 2304 m2 Ostrava Nová Bělá

Prodej komerčního pozemku 2304 m2 Ostrava Nová Bělá

Plocha celková : - Číslo zakázky: -
Název: -
Celková cena: -
Adresa: -
Datum aktualizace: -
Stavba: -
Zástavba: -
Ochrana: -
Umístění: -
Zdroj vody: -
Celková plocha: -

Komerční pozemek o výměře 2304 m2. V Katastrálním území Nová Bělá.Možnosti využití dle nového územního planu: ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA OSTRAVY Dle vyjádření útvaru hlavního architekta lze pozemek využít níže uvedeným způsobem: Pozemek zařazen do kategorie: ochranná zeleň Slouží: odclonění dopravních staveb a oddělení rušících provozů od obytné zástavby, ploch občanského vybavení, rekreace, sportu apod. zmírnění funkčních a měřítkových kontrastů funkčních ploch s výrazně odlišným způsobem využití. Hlavní využití:  Plochy travních porostů, zeleň vysoká, střední a nízká (rovněž formou zahrady) Přípustné využití:  Dopravní infrastruktura – silnice, pěší komunikace, cyklostezky, alternativní druhy dopravy – lanovky, visuté dráhy  Technická infrastruktura – inženýrské sítě Podmíněné přípustné využití:  Parkoviště  Zpevněné a manipulační plochy  Provozní a hospodářské zázemí rodinných domů a zahrad – altány,skleníky,bazény, pergoly, zpevněné plochy a objekty pro relaxaci a spor a pro majitele a obyvatele rodinného nebo bytového domu, oplocení,, zařízení pro chov domácích zvířat za podmínky, že nezhorší kvalitu místního prostředí  Čerpací stanice PHM  Čistírny odpadních vod  Trafostanice  Rozvodny  Telekomunikační zařízení  Stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci Nepřípustné využití: - Činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním přípustným a podmíněně přípustným využitím.

Umístění objektu

Kontaktní formulář


Podobné nabídky