Měníme realitní trh. Buďte u toho!

Nové aktivní makléře
podpoříme až 45 000 Kč

Podnikejte s
Fincentrum Reality

Chci být u toho!

Nahrát
*Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním a uchováním uvedených osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („ZOOÚ“) a svého rodného čísla ve smyslu ust. § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Svůj souhlas uděluji na dobu 10 let ode dne skončení obchodního vztahu. Zároveň jsem si vědom svých práv podle § 12 a 21 ZOOÚ. Beru na vědomí, že v souladu s § 5 ZOOÚ jsou všechny údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zpracování nabídky spolupráce a dále za účelem dalších obchodních sdělení a poskytování nebo zprostředkování dalších služeb společností skupiny Fincentrum. Zákazník souhlasí s předáním údajů v rámci skupiny Fincentrum, to znamená s předáním osobních údajů za účelem výše uvedeným společnosti Fincentrum a.s., sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, IČO: 24260444.